Thursday, 05/08/2021 - 18:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • 7 + 4 =KIỂM TRA BÀI CŨ 7 + 8 = 7 + 7 = 7 + 6 =11151413 37 942 37 + 9 = 67 + 7 =* Tính nhẩm:* Đặt tính rồi tính: 67 77447+25 = ?72Cách đặt tính:47 + 25 = 724725 2* Cách thực hiện phép tính:* Thực hiện từ phải sang trái.- 7 cộng 5 bằng 12, viết ...
  • nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo.Toánlớp 2Thứ 6 ngày 6 tháng 4 năm 2012Toán2. Đặt tính rồi tính:32 + 25 +63Bài cũ322575Thứ 6 ngày 6 tháng 4 năm 2012ToánPhép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000326253+5*6 cộng 3 bằng 9, *2 cộng 5 bằng ...
  • Môn Toán lớp 2Trường Tiểu học số 1 Nam lýLớp 2B môn Toán Chúc mừng các thầy cô giáo về dự giờ , thăm lớp chúng em !Kiểm tra bài cũ Thứ năm ngày 2 tháng10 năm ...
  • Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008Kiểm tra bài cũ1.Tính: 36 69 27 9 36 8 18 57++++727745 662. §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a, 5 ... > 58 b, ...
Download