Monday, 26/07/2021 - 04:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • Kiểm tra bài cũ  Do ®©u mµ nhµ Hå kh«ng chèng næi qu©n Minh x©m l­îc ?ACBDo Hồ Quý Li không đoàn kết toàn dân.Do chỉ dựa vào quân đội nên đã thất bại. Cả hai ý trên CThứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2010Lịch sửNước Đại Việt buổi đầu thời Hậu ...
  • Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự tiết học !KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất?Câu 2: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất có ý nghĩa như thế nào?Thứ ...
Download