Monday, 26/07/2021 - 06:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ 2 - tiếng việt 1 - năm học 05 - 061. Đọc : Bài : Cây bàng ( TV1/2 - Tr 127)Trả lời câu hỏi sách giáo khoa2. Viết : a/ Nghe viết : Bác đưa thư ( TV1/2 - Tr 136) Đoạn "Từ đầu .... khoe với mẹ" ...
  • Họ và tên: ...................................................... Bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ 2Lớp : 4 Môn Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học: 2007 – 2008 Điểm ...
  • Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ 2 - toán 1 - năm học 2005 - 2006Câu 1 : a/ Viết số : Bảy mươi bảy, chín mươi chín, một trăm, năm mươi tám, bảy mươi mốt. b/ Sắp xếp các số 72; 36; 29; 10; 84 theo thứ tự từ lớn đến bé.Câu 2 : a/ Đặt tính rồi tính : ...
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNBÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2011 - 2012Môn: Khoa học – Lớp 4( Thời gian làm bài: 40 phút- Không kể giao đề)Họ và tên: ................................................................. Lớp: ..........Đề ...
Download