Thursday, 05/08/2021 - 19:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNBÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2011 - 2012Môn: Khoa học – Lớp 4( Thời gian làm bài: 40 phút- Không kể giao đề)Họ và tên: ................................................................. Lớp: ..........Đề ...
Download