Thursday, 05/08/2021 - 18:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • Họ và tên: ...................................................... Bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ 2Lớp : 4 Môn Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học: 2007 – 2008 Điểm ...
  • Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ 2 - toán 1 - năm học 2005 - 2006Câu 1 : a/ Viết số : Bảy mươi bảy, chín mươi chín, một trăm, năm mươi tám, bảy mươi mốt. b/ Sắp xếp các số 72; 36; 29; 10; 84 theo thứ tự từ lớn đến bé.Câu 2 : a/ Đặt tính rồi tính : ...
Download