Thursday, 05/08/2021 - 18:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ 2 - tiếng việt 1 - năm học 05 - 061. Đọc : Bài : Cây bàng ( TV1/2 - Tr 127)Trả lời câu hỏi sách giáo khoa2. Viết : a/ Nghe viết : Bác đưa thư ( TV1/2 - Tr 136) Đoạn "Từ đầu .... khoe với mẹ" ...
Download