Thursday, 05/08/2021 - 18:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2- ĐỒNG SƠNBÀI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNGNăm học: 2009- 2010 Họ và tên: ..................................................................... ...
  • đề thi học sinh giỏi năm học 2008-2009Môn tiếng việt lớp 5 (vòng 1)(Thời gian làm bài 60 phút)Họ và tên học sinh: Chữ kí giám thị số 1: ...........................Số báo danh: Chữ kí giám thị số 2: ............................Đề thi gồm 02 ...
  • đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 5 năm học 2007 – 2008Môn tiếng việt Tìm từ thích hợp thay thế những từ in đậm trong đoạn văn sau : ở phía bờ đông bắc, mặt hồ bằng phẳng (1)như gương. Những cây gỗ tếch xoè tán rộng, soi bóng xuống mặt nước. ...
Download