Monday, 26/07/2021 - 05:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2- ĐỒNG SƠNBÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ 1 – NĂM HỌC 2010 - 2011Môn: Tiếng Việt – Lớp 4( Thời gian làm bài: 90 phút- Không kể giao đề) Họ và tên HS:......................................... GT1:................. Học ...
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2- ĐỒNG SƠNBÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2010 - 2011Môn: Tiếng Việt – Lớp 5( Thời gian làm bài: 85 phút - Không kể giao đề) Họ và tên HS:......................................... GT1:................. Học ...
 • Đề thi Thử học sinh giỏi vòng 1năm học 2007- 2008Môn Toán - Lớp 5( Thời gian làm bài 90` - Không kể thời gian giao đề )I.Phần trắc nghiệmKhoanh tròn đáp án đúng.1. gấp bao nhiêu lần ?A. 24 lần B. 18 lần C. 12 lần D. 9 lần 2. Số nào gần số 5 ...
 • Bộ đề thi và đáp án phần thi đồng đội------------------Môn toánCâu 1( 5 điểm): Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết trung bình cộng của 3 số là 42.Câu 2( 5 điểm): Khoanh tròn vào chữ đặt trước cách tính nhanh và đúng: a) 42,25 + 25,65 + 57,75A. ...
 • đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 5 năm học 2005 - 2006 (lần 1)môn toánCâu 1 : Phân tích số 4138 thành : a/ Các nghìn, trăm, chục và đơn vị.b/ Các trăm và đơn vị.c/ Các chục và đơn vị.d/ Các nghìn và đơn vị.Câu 2 : So sánh 2 phân số mà không ...
 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 (90phút)Bài 1 : So sánh phân số mà không quy định mẫu số (2đ)a/ và b/ và Bài 2 : (2điểm) Tìm X biết : ( x + 1) + (x + 4) + ( x + 7) + …. + ( x + 28) = 155Bài 3 : (1 điểm )Tìm một số biết ...
 • Đề kiểm tra lớp 5 (90 phút)Câu 1 : Cho một số có hai chữ số, nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó thì được một số bé hơn khi viết thêm chữ số 1 vào bên phải số đó là 45 đơn vị. Em hãy tìm số đó.Câu 2 : a/ Cho a378b là một số có 5 chữ số, trong ...
 • Bộ đề thi và đáp án phần thi đồng đội------------------Môn toánCâu 1( 5 điểm): Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết trung bình cộng của 3 số là 42.Câu 2( 5 điểm): Khoanh tròn vào chữ đặt trước cách tính nhanh và đúng: a) 42,25 + 25,65 + 57,75A. ...
Download