Monday, 26/07/2021 - 05:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và ...
  • LUYỆN GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ TOÀN QUỐCNĂM HỌC 2009-2010Câu 1: Tìm hai số có hiệu bằng 3608, biết rằng nếu lấy số bị trừ cộng số trừ hiệu của chúng lại thì được 8252.Câu 2: Hiện nay tổng số tuổi của mẹ, của An và của Bình là 47 tuổi.Cách nay 2 ...
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và ...
  • Trường tiểu học 2 Đồng Sơn Họ và tên học sinh: .....................................................Lớp: 3Kiểm tra chất lượng - Khối 3Môn: Tin học(Thời gian: 35 phút)I/ Điền dấu x vào ô trống cho câu trả lời đúng: (6 điểm)Câu 1: Em hãy chỉ ra biểu ...
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và ...
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và ...
  • Trường tiểu học 2 Đồng SơnHọ và tên học sinh: …………………………Lớp: 4Kiểm tra chất lượng - Khối 4Môn: Tin họcThời gian: 35 phútI/ Điền dấu x vào ô trống cho câu trả lời đúng: (5 điểm)Câu 1: Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm Logo trong các biểu tượng ...
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và tên:………….......................................................................................................Lớp: …..…Kỳ thi:KTĐK- CHK IINăm học : 2012-2013Môn: Tin học – KHỐI 5Thời gian 35 phút-- ...
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và tên:………….......................................................................................................Lớp: …..…Kỳ thi:KTĐK- CHK INăm học : 2012-2013Môn: Tin học – KHỐI 5Thời gian 35 phút- - ...
Download