Thursday, 05/08/2021 - 17:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và ...
  • LUYỆN GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ TOÀN QUỐCNĂM HỌC 2009-2010Câu 1: Tìm hai số có hiệu bằng 3608, biết rằng nếu lấy số bị trừ cộng số trừ hiệu của chúng lại thì được 8252.Câu 2: Hiện nay tổng số tuổi của mẹ, của An và của Bình là 47 tuổi.Cách nay 2 ...
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và ...
  • Trường tiểu học 2 Đồng Sơn Họ và tên học sinh: .....................................................Lớp: 3Kiểm tra chất lượng - Khối 3Môn: Tin học(Thời gian: 35 phút)I/ Điền dấu x vào ô trống cho câu trả lời đúng: (6 điểm)Câu 1: Em hãy chỉ ra biểu ...
Download