Saturday, 04/04/2020 - 12:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn

Đề kiểm tra môn Tin học kì II - 12- 13 lớp 4-9190233

Ngày đăng: 24/04/2013 117 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và tên:…………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Lớp: …..…Kỳ thi:KTĐK- CHK IINăm học : 2012-2013Môn: Tin học – KHỐI 4Thời gian 35 phút- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ĐIỂM BÀI THINhận xét của GV chấm bàiA. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)Câu 1: Phần mềm nào dùng để soạn thảo văn bản?A. Microsoft WordB. Microsoft ExcelC. Microsoft AccessCâu 2: Biểu tượng nào sau đây là của phần mềm soạn thảo?A. B. C. D. Câu 3: Để định dạng kiểu chữ đậm ta có thể sử dụng tổ hợp phím nào?A. Ctrl + VB. Ctrl + IC. Ctrl + UD. Ctrl + BCâu 4: Để sao chép văn bản ta có thể sử dụng tổ hợp phím nào sau đây?A. Alt + VB. Ctrl + CC. Shift + CD. Shift + VB. phần tự luận (6 điểm)Câu 1: (2đ) Hãy viết các lệnh em đã được học trong phần mềm Logo? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2: (4đ)Hãy sử dụng các câu lệnh đã học trong phần mềm Logo để vẽ hình sau? …………………………………………………. …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………. ………………………………………………….. ………………………………………………… …………………………………………………
Tác giả: Trần Thị Cẩm Thuỷ