Thursday, 05/08/2021 - 17:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và tên:………….......................................................................................................Lớp: …..…Kỳ thi:KTĐK- CHK IINăm học : 2012-2013Môn: Tin học – KHỐI 5Thời gian 35 phút-- ...
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐỒNG SƠNHọ và tên:………….......................................................................................................Lớp: …..…Kỳ thi:KTĐK- CHK INăm học : 2012-2013Môn: Tin học – KHỐI 5Thời gian 35 phút- - ...
Download