Thursday, 05/08/2021 - 18:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • Quốc hiệu Việt Nam - chín mốc lịch sử đấu tranh dựng nước Ngày 2-9-1945, sau 80 năm đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòaTừ thời ...
  • Quốc hiệu là một cái tên thiêng liêng đối với mỗi dân tộc, mỗi con người. Nó khẳng định sự tồn tại và chủ quyền của một quốc gia, thể hiện ý thức và niềm tự hào dân tộc, sự bình đẳng với các nước trên thế giới. Qua mấy ngàn năm lịch sử, để hình ...
Download