Monday, 26/07/2021 - 05:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
  • Week 1/P.1Unit One. HelloLesson 1 A.1,2,3A.Aims: Sts can greet each other and introduce their names.B. Language focuss: Hello, I’m__________.- Hi.______. I’m_________.C.Teaching aids: pictures, a wallchart and textbook.D.Teaching ...
Download