Thursday, 05/08/2021 - 17:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn
 • Trường : Tiểu học số 2 Đồng Sơn BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Năm học : 2013-2014 Học kỳ 01 Lớp : 2.3 XLHL môn STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh GKI CKI GKII CN HKI CN1 Phan Thị Ngọc Anh 28-05-2006 450416130147 10 10 ...
 • Trường : Tiểu học số 2 Đồng Sơn BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Năm học : 2013-2014 Học kỳ 01 Lớp : 2.2 021302-260-01-2013-25-0-0 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : STT Họ và ...
 • Trường : Tiểu học số 2 Đồng Sơn BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2013-2014 Học kỳ 01 Lớp : 2.1 021301-161-01-2013-26-0-0 XLHL môn Giáo viên : CKI GKII CN STT Họ và tên Ngày sinh Mã ...
 • Trường : Tiểu học số 2 Đồng Sơn BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2013-2014 Học kỳ 01 Lớp : 1.3 011303-161-01-2013-32-0-0 XLHL môn Giáo viên : CKI GKII CN STT Họ và tên Ngày sinh Mã ...
 • Trường : Tiểu học số 2 Đồng Sơn BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Năm học : 2013-2014 Học kỳ 01 Lớp : 1.2 XLHL môn STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh GKI CKI GKII CN HKI CN1 Trần Thị Lan Anh 15-01-2007 450416130032 5 10 ...
 • Trường : Tiểu học số 2 Đồng Sơn BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN THỦ CÔNG Năm học : 2013-2014 Học kỳ 01 Lớp : 1.1 011301-170-01-2013-31-0-0 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : STT Họ và ...
 • PHÒNG GD VÀ ĐT ĐỒNG HỚI TRƯỜNG TH SỐ 2 ĐỒNG SƠN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 5.1 Năm học 2012 - 2013 TT Họ và tên Năm sinh Lớp ĐIỂM KIỂM TRA GHI CHÚ Môn Toán Môn T.Việt Điểm XL Điểm XL 1 Lê ...
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH NĂM HỌC 2011- 2012( Kèm theo QĐ số ......... của HT trường TH số 2 Đồng Sơn )TTHỌ VÀ TÊNLỚPDANH HIỆUNguyễn QuỳnhAnh11HS giỏiNguyễn Phạm HoàngAnh11HS giỏiNguyễn Thái Hoàng11HS giỏiHà ...
 • PHÒNG GD VÀ ĐT ĐỒNG HỚI TRƯỜNG TH SỐ 2 ĐỒNG SƠN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 1.1 Năm học 2011 - 2012 7TT Họ và ...
 • PHÒNG GD VÀ ĐT ĐỒNG HỚI TRƯỜNG TH SỐ 2 ĐỒNG SƠN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 5.1 Học kỳ 2- Năm học 2010 - 2011 TT Họ và tên Năm sinh Lớp Điểm ...
 • PHÒNG GD VÀ ĐT ĐỒNG HỚI TRƯỜNG TH SỐ 2 ĐỒNG SƠN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 1.1 Học kỳ 1 - Năm học 2010 - 2011 TT Họ và tên Lớp Điểm kiểm tra giữa kỳ ...
 • Danh sách khen thưởng học sinh hK1- năm học 2010 - 2011 (Kèm theo QĐ số ... /2011/QĐ-HT ngày ...tháng 01 năm 2011của HT trường tH số 2 - Đồng Sơn ) TTHọ và tênLớpDanh hiệuGhi chúPhạm Trần BảoAn11GiỏiNguyễn Anh Dũng11GiỏiĐoàn ...
Download