Vài nét về trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn

     Ngược lên phía Tây Thành phố Đồng Hới, theo con đường Hồ Chí Minh lịch sử bạn sẽ gặp một mái trường thấp thoáng sau những tán lá bàng xanh – đó là trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn. Trường được tách từ trường Phổ thông cơ sở số 3 Đồng Sơn từ tháng 8 năm 1990 với tên Trường Tiểu học số 3 Đồng Sơn nay được đổi thành trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn. Từ khi thành lập đến nay trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Tỉnh khen thưởng. Năm 2000 trường được Bộ Giáo dục – đào tạo công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và đã được Chính phủ tặng bằng khen về các thành tích xuất sắc trong dạy và học năm 2002. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đều luôn đạt vững mạnh xuất sắc: Chi bộ Đảng đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen; Liên đội vững mạnh xuất sắc.          

      Hội đồng sư phạm nhà trường là một tập thể luôn đoàn kết, nhất trí vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2008 – 2009 trường có 22 cán bộ giáo viên, nhân viên (3 đ/c hợp đồng). 100% CBGV đạt trình độ chuẩn, 52,4 % đạt trình độ trên chuẩn. Học sinh nhà trường chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ thầy cô. Năm học 2008 – 2009 trường đang phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, quyết tâm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, đang từng bước xây dựng để đạt chuẩn Trường Quốc gia mức độ II.

                                                                                        (Ban GH)